• POČÍTANIE MILIÓNOV

    • práca s vysokými číslami
     • HERNÁ MATEMATIKA

     • rýchlo a ľahko pre každého
      • SPRÁVNE VÝSLEDKY

      • z hlavy a bez kalkulačky
       • BLESKOVÁ RÝCHLOSŤ

       • až 10 čísel za sekundu
        • VÝPOČTOVÉ MYSLENIE

        • vnímanie a mentálny výkon
       • ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

        zameraná na komplexné zručnosti
         • 1 X DO TÝŽŇA
         • aktivita celý rok
         • TEMATICKÁ OBLASŤ
         • matematika a informatika
         • V CENTRÁCH
         • priamo na škole
         • TRVANIE PROGRAMU
         • kontinuálne do 4 rokov
         • DIEŤA V CENTRE DIANIA

         • rozvoj kognitívnych funkcií mozgu
          • ZMYSLOVÉ VNÍMANIE

          • sústredenie a pozornosť
           • PRIESTOROVÁ ORIENTÁCIA

           • predstavivosť a senzorická pamäť
            • PORUZUMENIE

            • komplexný systém myslenia
           • ZMYSLUPLNÉ ÚROVNE

            rozložené do tematických blokov
             • ÚROVEŇ 0
             • pridávanie a odoberanie
             • ÚROVEŇ 1
             • sčítanie a odčítanie
             • ÚROVEŇ 2
             • sčítanie a odčítanie
             • ÚROVEŇ 3
             • násobenie a delenie
             • VYŠKOLENÍ TRÉNERI

             • sú pripravení rozvíjať vaše talenty
              • DIGITÁLNE NÁSTROJE

              • simulácia numerických operácií na monitore
               • DIDAKTICKÉ POMÔCKY

               • pre skupinové cvičenia v miestnosti
               • VEKOVÉ KATEGÓRIE

                na každom stupni vývoja
                 • 5 až 6 rokov
                 • predškolák
                 • 7 až 8 rokov
                 • po 2. ročník
                 • 9 až 10 rokov
                 • po 4. ročník
                 • 11 a viac rokov
                 • po 9. ročník
               • FANÚŠIKOVIA