• AKTUÁLNE PREBIEHA METODICKÁ PODPORA
    • AKTUÁLNE PREBIEHA METODICKÁ PODPORA

     15. 3. 2022

     Spolu s doučovaním na školách prebieha aj metodická podpora doučujúcim, skupinovovu a individuálnou formou, čo významne prispieva ku zvyšovaniu kvality programu doučovania. Žiadna požiadavka nám nie je cudzia a operatívne riešime všetky vznikajúce situácie a problémy doučujúcich. Táto metodická podpora bude prebiehať pravidelne každý mesiac v trvaní min. 2 hodín až do skončenia projektu Spolu múdrejší 3, teda do 17.06.2022.

   • OD MARCA UŽ DOUČUJÚ VŠETKY NAŠE KAPACITY
    • OD MARCA UŽ DOUČUJÚ VŠETKY NAŠE KAPACITY

     1. 3. 2022

     Usilovne sme pracovali na tom, aby sme pripravili a zabezpečili dostatočný počet doučujúcich, pre školy zapojené do Programu doučovania. Sme hrdý na to, že sme to zvládli a žiaci tak môžu nerušene pracovať na odstraňovaní školského neúspechu a tešiť sa z rozvoja svojho potenciálu. Doučovanie nie je len o dobiehaní školskej látky, ale aj o objavovaní nových spôsobov vzdelávania a radosti zo zdolávania prekážok spojených s neúspechom.

   • RODIČIA DOUČOVANIE POMÁHA KAŽDĚMU ŽIAKOVI
    • RODIČIA DOUČOVANIE POMÁHA KAŽDĚMU ŽIAKOVI

     1. 3. 2022

     Myslíte si, že doučovanie nie je vhodné pre vaše dieťa, že zvláda školu v pohode a nepotrebuje ho. Áno možno máte pravdu, ale každý potrebuje s niečim pomôcť. Či už ide o to, že si potrebuje opraviť známky a dobehnúť zameškané školské účivo a vy hľadáte pre neho pomoc, alebo sa vaše dieťa pripravuje na dôležitu olympiádu, kde reprezentuje svoju školu. Teraz už nemúsíte hľadať v inzerátoch, kto vám pomôže. Stačí kontaktovať vašho triedného učiteľa a on vám s tým pomôže. Vie totiž, kto na vašej doučuje aký predmet a ako zapojiť dieťa do programu doučovania uplne bezplatne. Vďaka Plánu obnovy a odolnosti sú finančné otázky vyriešené.

   • ŠKOLÍME DOUČUJÚCICH ONLINE FORMOU
    • ŠKOLÍME DOUČUJÚCICH ONLINE FORMOU

     17. 1. 2022

     Aktuálne prebiehajú školenia externých doučujúcich vo forme online webinárov. Flexibilne tak reagujeme na situáciu spojenú s opatreniami COVID-19 a snažíme sa kvalitne a bez obmedzení pripraviť externých doučujúcich na ich výkon. Metodické školenie sme rozložili do niekoľkých častí, čím sme zohľadnili aj časové možnosti externých doučujúcich. Bližšie informácie o jednotlivých termínoch školení nájedte na spodnom odkaze. Na efektívnu podporu školení sme pre schválených žiadateľov pripravili anonymnú anketu, kde môžu zádávať akékoľvek otázky alebo pripomienky spojené s ich školením alebo programom doučovania. Pomôžu nám tak budovať vedomostnú databázu zameranú na zvyšovanie kvality naších školení a metodickej podpory.