• HARMONOGRAM PROJEKTU

   Nevyužitý potenciál našich detí je aj naša budúcnosť
    • 21.10.2021
     • Podanie projektovej žiadosti

    • 15.11.2021
     • Schválenie podanej žiadosti

    • 01.12.2021
     • Doučovací prieskum na školách

    • 01.01.2022
     • Nábor a tréning doučovateľov

    • 17.01.2022
     • Štart programu doučovania

    • 17.06.2022
     • Koniec programu doučovania

    • 31.07.2022
     • Hodnotenie projektu