• NUMERIKA

    VIAC O PROGRAME
    • Inovované tradície

    • Numerika využíva efektívnu metódu rýchlo počítania spamäti, ktorá komplexne zapája mozgové centrá a rozvíja ich funkčnosť.
      

     Stimulačným precvičovaním počítania čísel sa dieťa stáva pozornejším, sebavedomejším a vnímavejším.

     Začína lepšie chápať matematiku, prírodné vedy a ľahko sa učí cudzie jazyky

     Tým sa úspešne realizuje vo svojom osobnom živote a má predpoklad na správny výber povolania v budúcnosti

      

     Program je inšpirovaný tradičnou japonskou metódou počítania na mechanickom počítadle, ktorú sme inovovali a prispôsobili pre dnešné potreby zamerané na rozvoj všeobecnej gramostnosti a zvyšovania jej úrovne.

      

     V súčasnosti sa program NUMERIKA realizuje v okresoch Košice a Košice-okolie, Michalovce,  Martin, Levice v prezenčnej a dištančnej forme skupinovou výukou. Organizácia edukačného programu je zabezpečená v školských priestoroch, ktoré spĺňajú všetky kritéria realizácie výučby, na základe krátkodobých nájmov.

      

     Hlavné sídlo a prevádzková kancelária je v priestoroch Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na ulici Park obrancov mieru v Košiciach a TUKE vývojová kancelária je v rámci akceleračného programu podnikania v Inkubátore UVP TECHNIKOM so startupom MIND3X.  

      

   • Stimulácia kognitívnych funkcií mozgu a podpora matematického myslenia je najlepšou investíciou do budúcnosti.

   • Výuka v praxi

     Forma výuky je realizovaná prostredníctvom prezenčného a dištančného vzdelávania v skupinách ako aj individuálne priamo na školách. 
     

    Začiatkom školského roka robíme priamo na školách tzv. ukážkové hodiny kde informujeme o našom programe a formách priamo zainteresovaných rodičov, ktorí sú tiež informovaný buď učiteľmi alebo prostredníctvom školskej webovej stránky.  

     

    Rodičia primárne prihlasujú deti na krúžok v tomto čase formou našej online prihlášky, na základe ktorej je im vytvorený edukačný profil na našom portáli EDUPAGE.

     

    Rodič potrebné informácie dostane oznámené emailom alebo prostredníctvom notifikácie v mobilnej aplikácií Edupage.

     

    Program NUMERIKA funguje už štvrtý rok.

    Začínali s malou skupinou 7 detí a postupne sme sa rozrastali a budovali sieť certifikovaných trénerov a s tým aj dostupnosť nášho programu a edukačných aktivít. 

    Dosahované výsledky u deti sú dostatočne silnou referenciou.

    Naša aplikačná prax ukazuje, že dokážeme dlhodobo poskytovať kvalitné služby s kvalitným programom aj priamo na školách vo forme voľnočasových aktivít. Záujem o implementáciu programu aj priamo do vyučovania na školách ukazuje, že program je životaschopný a my sa ho obsahovo snažíme prispôsobiť tak, aby spĺňal aj kritéria štátneho výchovno-vzdelávacieho systému orientovaného na budúcnosť. 

     

    Počas nášho pôsobenia absolvovalo program už 1200 detí, a celoročne sa pravidelne účastní v tomto roku 500 detí. Počas COVID -19 sme úplne zastavili prevádzku avšak pružne sme prešli na dištančné online vzdelávanie, kde aktuálne pokračuje 100 detí.

     

    V súčasnosti pripravujeme aj letné edukatívno zážitkové aktivity.

    Tieto aktivity budeme prevádzkovať v období prázdnin so stúpajúcim počtom užívateľov. 

     

     • Prečo začať s Numerikou

     •  
      • základ pre sebarealizáciu v živote 
      • zlepšenie kognitívnych funkcií - schopnosť učiť sa učiť
      • zlepšenie logického myslenia, pamäte, pozornosti a kreativity 
      • všestranný rozvoj dieťaťa - od matematiky až po umenie
      • zlepšenie schopnosti učiť sa cudzie jazyky
      • zvýšenie sebavedomia a pocitu seba úspechu
      • rozvoj orientačného reflexu a samostatnosti

      • rozvoj tímových a líderských schopností
      • vysoký predpoklad prijatia na prestížnu univerzitu doma alebo v zahraničí
      • správny výber celoživotnej profesie s vysokým ohodnotením
       
     • Čo prináša Numerika

     •  
      • efektívne učenie sa a výsledky už po 3 mesiacoch
      • objektívne hodnotenie dosahovaných výsledkov každého dieťaťa
      • individuálny prístup lektora a starostlivosť o každé dieťa v skupine
      • všetky vekové skupiny - od predškolskej prípravy a žiakov základných škôl
      • interaktívne tréningy iba 1x týždenne (max. 90min.)
      • všetky potrebné pomôcky a metodické materiály sú prispôsobené programu
      • domáci tréning na online trenažéri
      • certifikovaní lektori a konzultácie so skúsenými a kvalifikovanými odborníkmi
       
   • SOCIÁLNE SIETE