• 29.01.2022
     • Úvodné školenie doučujúcich

      Úvodné školenie doučujúcich

      - Základné informácie o programe doučovania
      - Etický kódex doučujúceho
      - Poučenie o práci s osobnými údajmi
      - Organizačné odporúčania

    • 05.02.2022
     • Školenie doučujúcich 2. časť

      Školenie doučujúcich 2. časť

      - Didaktické odporúčania
      - Iné odporúčania, podľa špecifikácie ŠPU
      - Podporné nástroje metodickej podpory
      - Program NUMERIKA

    • 12.02.2022
     • Školenie doučujúcich 3. časť

      Školenie doučujúcich 3. časť

      - Didaktické odporúčania
      - Iné odporúčania, podľa špecifikácie ŠPU
      - Podporné nástroje metodickej podpory
      - Program NUMERIKA

    • 19.02.2022
     • Školenie doučujúcich 4. časť

      Školenie doučujúcich 4. časť

      - Didaktické odporúčania
      - Iné odporúčania, podľa špecifikácie ŠPU
      - Podporné nástroje metodickej podpory
      - Program NUMERIKA

    • 26.02.2022
     • Záverečné školenie

      Záverečné školenie

      - Súhrn školenia programu doučovania
      - Príprava na začiatok doučovania
      - Podporné nástroje metodickej podpory
      - Diskusné forum