• Skupinová metodická podpora

   • Cieľom metodickej podpory je riešiť požiadavky externých doučovateľov a prispievať tak ku kvalite programu doučovania. Metodická podpora prebieha priebežne každý mesiac prezenčnou alebo dištančnou formou. Časová dotácia podpory je minimálne 1 hodina mesačne. Harmonogram metodickej podpory je operatívne prispôsobený projektom Spolu múdrejšíí.
     

    • Február
     • Skupinové aktivity

      Skupinové aktivity

      Sú zamerané najmä na riešenie oganizačných, materiálnych a metodickýckých požiadaviek, ktoré sú spojené s realizáciou programu doučovania na zapojených školách. Doučovatelia v spolupráci s koordinátorom projektu spolu múdrejší sa pravidelne pripravujú na samotný výkon doučovania pod naším vedením.

    • Marec
     • Skupinové aktivity

      Skupinové aktivity

      Sú zamerané najmä na riešenie oganizačných, materiálnych a metodickýckých požiadaviek, ktoré sú spojené s realizáciou programu doučovania na zapojených školách. Doučovatelia v spolupráci s koordinátorom projektu spolu múdrejší sa pravidelne pripravujú na samotný výkon doučovania pod naším vedením.

    • Apríl
     • Skupinové aktivity

      Skupinové aktivity

      Sú zamerané najmä na riešenie oganizačných, materiálnych a metodickýckých požiadaviek, ktoré sú spojené s realizáciou programu doučovania na zapojených školách. Doučovatelia v spolupráci s koordinátorom projektu spolu múdrejší sa pravidelne pripravujú na samotný výkon doučovania pod naším vedením.

    • Máj
     • Skupinové aktivity

      Skupinové aktivity

      Sú zamerané najmä na riešenie oganizačných, materiálnych a metodickýckých požiadaviek, ktoré sú spojené s realizáciou programu doučovania na zapojených školách. Doučovatelia v spolupráci s koordinátorom projektu spolu múdrejší sa pravidelne pripravujú na samotný výkon doučovania pod naším vedením.

    • Jún
     • Skupinové aktivity

      Skupinové aktivity

      Sú zamerané najmä na riešenie oganizačných, materiálnych a metodickýckých požiadaviek, ktoré sú spojené s realizáciou programu doučovania na zapojených školách. Doučovatelia v spolupráci s koordinátorom projektu spolu múdrejší sa pravidelne pripravujú na samotný výkon doučovania pod naším vedením.

   • Operátor podpory

   • +421 950 461 505