• Kritériá pre doučujúcich

    Žiadateľ musí mať dosiahnuté VŠ vzdelanie min.1 stupňa (Bc.) v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, psychológia, liečebná pedagogika, logopédia, alebo v odboroch tzv. pomáhajúcich profesií (napr. sociálna práca), alebo v odbore, korešpondujúcom s predmetom, ktorý chce žiadateľ doučovať (príklad: absolvent Bc. štúdia matematiky, ktorý chce doučovať matematiku).

     

    Žiadateľ

    Je potrebné vyplniť žiadosť o zaradenie do programu doučovania.

    formulár žiadosti

    TU

    mail

    Po zaslaní žiadosti sa začne náborový proces a žiadateľ bude elektronicky oboznámený o výsledku.

     

    yes

    Po schválení žiadosti nasleduje metodické školenie doučujúceho v rozsahu min. 15 hodín.

    Program školenia

     

    smiley

    Absolvovaním školenia získa doučujúci rozhodnutie o spôsobilosti externe vykonávať Program doučovania.