Prihláška do CVČ

Elektronická členská prihláška

Nahrádzadza tlačenú formu členskej prihlášky.
 

Po vyplnení formulára si uložte generovaný kód.
 Budete sa môcť k prihláške vrátiť a vytlačiť si ju aj neskôr.
Následne sa po vyplnení prihlášky začne proces spracovania a schváľovania prihlášky.
Súčasťou spracovania prihlášky je registračný príspevok, ktorý je potrebné uhradiť na bankový účet OZAMA.

Aktuálne bez registračného prípsevku

100% Zľava

  Registračný príspevok:      10 EUR
  Variabilný symbol:        Generovaný kód prihlášky      
  Správa pre adresáta:   Priezvisko a meno dieťaťa
  Účet IBAN:   SK37 8330 0000 0029 0110 7146  

 

QR kód pre platbu mobilom.

Vo vašej bankovej aplikácii si môžete QR kód oskenovať a doplniť údaje ako VS a správa pre adresáta.

 

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Zobraziť / Upraviť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť zaregistrovanú prihlášku, zadajte Váš registračný kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Registračný kód prihlášky:

   


V zmysle stanov členstvo v Akadémii mentálnych algoritmov vzniká až dňom pripísania registračného a následne členského príspevku na bankový účet združenia.

Až po spracovaní príhlašky a pripísaní registračného príspevku bude členstvo platné.

Prostredníctvom informačného systému EduPage budete emailom informovaný o všetkých potrebných informáciach ako aj o aktivitách a platbách spojených s členstvom v akadémii.