• NUMERIKA

   VIAC O PROGRAME
   • Inovované tradície

   • V programe Numerika využívame efektívnu metódu rýchleho počítania spamäti, ktorá komplexne zapája centrá v mozgu
     

    Ich zapájaním a trénovaním sa dieťa stáva pozornejším, sebavedomejším a vnímavejším. Začína lepšie chápať matematiku, prírodné vedy a ľahko sa učí cudzie jazyky. Tým sa úspešne realizuje vo svojom osobnom živote a má predpoklad na správny výber povolania v budúcnosti

     

    Program je inšpirovaný tradičnou japonskou metódou počítania na mechanickom počítadle, ktorú sme inovovali a prispôsobili pre dnešné potreby - základnú matematickú, mediálnu a čitateľskú gramotnosť.

     

    V súčasnosti sa program NUMERIKA realizuje v okresoch Košice a Košice-okolie, Michalovce, Prešov, Martin, Bardejov v prezenčnej a dištančnej forme skupinovou výukou. Organizácia vzdelávacieho programu je zabezpečená v školských priestoroch, ktoré spĺňajú všetky kritéria realizácie výučby, na základe krátkodobých nájmov.

     

    Hlavné sídlo a prevádzková kancelária je v priestoroch Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na adrese Park obrancov mieru 1 v Košiciach a vývojová kancelária je v rámci akceleračného programu podnikania v inkubátore UVP TECHNIKOM so startupom MIND3X.  

     

  • Tréning kognitívnych funkcií a podpora matematického myslenia je najlepšou investíciou do budúcnosti vášho dieťaťa.

  • Výuka v praxi

    Forma výuky je realizovaná prostredníctvom prezenčného a dištančného vzdelávania v skupinách ako aj individuálne priamo na školách. 
    

   Začiatkom školského roka robíme priamo na školách tzv. ukážkové hodiny kde informujeme o našom programe a formách priamo zainteresovaných rodičov, ktorí sú tiež informovaný buď učiteľmi alebo prostredníctvom školskej webovej stránky.  

    

   Rodičia primárne prihlasujú deti na krúžok v tomto čase formou našej online prihlášky, na základe ktorej je im vytvorený edukačný profil na našom portáli EDUPAGE.

    

   Rodič potrebné informácie dostane oznámené emailom alebo prostredníctvom notifikácie v mobilnej aplikácií Edupage.

    

   Program NUMERIKA funguje tretí rok. Začínali s malou skupinou 7 detí a postupne sme sa rozrastali a budovali sieť certifikovaných trénerov a stým aj dostupnosť nášho programu a edukačných aktivít. 

   Dosahované výsledky u deti sú dostatočne silnou referenciou. Naša aplikačná prax ukazuje, že dokážeme dlhodobo poskytovať kvalitné služby s kvalitným programom aj priamo na školách vo forme voľnočasových aktivít. Záujem o implementáciu programu aj priamo do vyučovania na školách ukazuje, že program je životaschopný a my sa ho obsahovo snažíme prispôsobiť tak aby spĺňal aj kritéria štátneho výchovno-vzdelávacieho systému orientovaného na budúcnosť. 

    

   Počas nášho pôsobenia absolvovalo program už 600 detí, a celoročne sa pravidelne účastní v tomto roku 230 detí.  Počas COVID -19 sme úplne zastavili prevádzku avšak pružne sme prešli na dištančné online vzdelávanie kde pokračuje okolo 65 detí.

    

   V súčasnosti pripravujeme aj letné edukatívno zážitkové aktivity.

   Tieto aktivity budeme prevádzkovať v období prázdnin so stúpajúcim počtom užívateľov. 

    

    • Prečo začať s programom Numerika


     • základ pre sebarealizáciu v živote 
     • zlepšenie kognitívnych funkcií - schopnosť efektívne sa učiť
     • zlepšenie logického myslenia, pamäte, pozornosti a kreativity 
     • všestranný rozvoj dieťaťa - od matematiky až po umenie
     • zlepšenie schopnosti učiť sa cudzie jazyky
     • zvýšenie sebavedomia
     • rozvoj orientačného reflexu a samostatnosti

     • rozvoj tímových a líderských schopností
     • vysoký predpoklad prijatia na prestížnu univerzitu doma alebo v zahraničí
     • správny výber celoživotnej profesie s vysokým ohodnotením

    • Čo prináša program Numerika


     • efektívne učenie sa a výsledky už po 3 mesiacoch
     • objektívne hodnotenie dosahovaných výsledkov každého dieťaťa
     • individuálny prístup lektora a starostlivosť o každé dieťa v skupine
     • všetky vekové skupiny - od predškolskej prípravky a žiakov základných škôl
     • interaktívne tréningy iba 1x týždenne (max. 90min.)
     • všetky potrebné pomôcky a metodické materiály sú prispôsobené programu
     • domáci tréning na online e-trenažéri
     • certifikovaní lektori a konzultácie so skúsenými a kvalifikovanými odborníkmi

  • SOCIÁLNE SIETE